Na tomto místě Vás seznámíme s osobnostmi, které byly významné pro život města Mimoně a jejích obyvatel. Význam mnohých daleko přesáhl hranice města, mnozí dokázali pro naše město udělat hodně dobrého, byli i tací, kteří za rozvoj Mimoně, její prosperitu bojovali doslova do posledního dechu.
Mimoň byla za Rakouska - Uherska součástí průmyslového regionu, jen v samotné Mimoni byla spousta fabrik, manufaktur, mlýnů, řemeslníků, byly zde bankovní domy, lázně a dokonce i městský pivovar a město také spravovalo i svou městskou elektrárnu. Mimoˇm byla zároveň i kulturním centrem, z Mimoně pocházeli dobří učitelé, ale třeba i operní pěvci. To všechno určovalo rozvoj regionu Mimoňska i po zániku Rakouska - Uherska a vzniku samostatné ČSR. Až do druhé světové války byl tento region i přes těžkosti, které musela první republika překonávat, relativně bohatý. Zlom začínal přicházet postupně, během druhé světové války, kdy bylo hodně podniků převedeno na válečnou výrobu, těsně před koncem druhé světové války se již připravovala konfiskace majetku vlastněmého obyvateli německého původu (což bylo 90% veškerého průmyslového potenciálu) a po konci druhé světové války, po bolševickém puči v roce 1948 dostaly události rychlý spád a završením všeho bylo opatření vedení KSČ z 16. dubna 1957 O finálním ukončení činnosti zbytku soukromých živnostníků.

Významné osobnosti Mimoně

14.01.2018 09:00
V roce 2007 byla odhalena pamětní deska rodákovi z Mimoně, opernímu pěvci Rudolfu Watzke. Kdo to vlastně byl ? Rudolf Watzke byla osobnost, která bezesporu patřila mezi význačné osobnosti kulturního světa, byl vskutku dítětem štěstěny. Jeho dětství a původ vůbec nenaznačoval, že bude tím, čím se...
14.01.2018 08:51
Z českých nejvýznačnějších rodáků města Mimoně byl snad František Xaverius Jedina, narozený v Mimoni 1. prosince 1779 jako syn jakéhosi pražského vojáka. Studoval v Praze. Působil jako kněz nejprve v diecési Královéhradecké a to od 28. srpna 1802 v Chrasti, pak byl l rok kaplanem v Bělé, v Německém...
14.01.2018 08:16
Mezi významné osobnosti našeho města patří nepochybně i pan učitel Josef Šťastný od jehož narození uplyne letos v červenci 100 let. Pan učitel Josef Šťastný se narodil 8.července 1918 v Řimovicích u Golčova Jeníkova. Vždy měl rád děti a proto nikoho nepřekvapilo, že se vydal na učitelskou dráhu....
14.01.2018 08:11
Dalším z význačných mimoňských rodáků je Carl Kostka, který se proslavil jako starosta města Liberec, kteroužto funkci vykonával celých devět let. 9. srpna 2008 mu byla slavnostně odhalena pamětní deska v Mimoni, Mírové ulici čp. 123. Narodil se v roce 1870 v Mimoni v rodině školního inspektora. V...
13.01.2018 19:17
Jeden z majitelů mimoňského panství František de Paula Hartig (1758 - 1797), který byl zřejmě nejslavnější postavou rodu Hartigů. Byl to diplomat, politik, spisovatel, vědec, mj. prezident České královské společnosti nauk. Rod hrabat Hartigů pochází z Hornice u Žitavy v Lužici a svůj šlechtický...

Kontakt

Lenka Špačková Březinova 72/5
Mimoň
CZ - 471 24
+420 724 522 279 lenka.fogl@seznam.cz