Gatter - malovýroba automobilů v Zákupech,
se zajímavou rodinnou historií,
část 1

Meziválečná výroba malých, cenově dostupných vozů v Zákupech není úplně (ne)známou věcí, neméně zajímavá je však i historie názvu značky Gatter, jak se malé vozy jmenovaly.
 
Název značky Gatter je odvozen od jména konstruktéra a majitele firmy v jedné osobě Willibalda Gustava Gattera, pocházejícího z Kuřívod. Na tom by samo o sobě nebylo nic zvláštního, ovšem pohled do historie rodiny Gatterů nás zavede do dnes již mnohdy neexistujících vesnic, odkud tato rodina pochází.
 
Rodinný archiv Gatterů sahá až před třicetiletou válku, tak daleko až nepůjdeme, začneme u rodinné větve, pocházející z vesnice Sabert (Zábrdí). Tato rodinná větev Gatterů je kolem roku 1700 uváděna v matrikách nejen v Sabert (Zábrdí), ale už i v Chrastné (Krassa), nedalekých Kundraticích (Kunnersdorf) a Osečné (Oschitz).
 
V dalších letech se rodina Gatter rozrůstá do dalších vesnic. Vesnice Sabert (Zábrdí), Wlachei (Vlachové), Dolanken (Dolánky), Budikow (Budíkov), a Zetten (Cetenov) se staly dalšími centry rodiny Gatter.
 
Z těchto vesnic bude pro náš další postup po rodinné linii Gatterů směrodatná vesnice Sabert (Zábrdí), odkud pochází Johannes Gatter (nar. ca. 1625) a Georg Gatter (1657 - 1727). V této vesnici v č. p. 9 žila Antonie Gatter, jejíž syn Wenzel Gatter (1694 - 1753) byl slavný barokní sochař, který později žil v Dolanken (Dolánky) a ve Wlachai (Vlachovém) jehož díla dodnes zdobí kostely a náměstí, jako například morový sloup na náměstí v Böhmisch Aicha (Českém Dubu) a v Oschitz (Osečné).
 
Ve Wlachei (Vlachovém) si Wenzel Gatter  7. listopadu roku 1820 bere za manželku Annu Kabatek. Z Wlachai (Vlachového) pochází Anton Gatter (1740 - 1800), Anton Gatter (1766 - 1837), Wenzel Gatter (1795 - 1840), který byl také kameníkem a Franziskus Seraphicus Gatter (1828 - 1909), který roku 1850 opouští Wlachei (Vlachové) a stěhuje se do 20km vzdálené obce Hühnewasser (Kuřívody).
 
Franziskus Seraphicus Gatter úspěšně provozuje v Kuřívodech obchod a kovovýrobu a brzy po svém příchodu do Kuřívod kupuje starou poštovní stanici na náměstí (na fotografii, dům pocházel z roku 1692). Tato budova byla od té doby známá, jako „Gatterhaus“, po roce 1968 rozstřílena Sovětskou armádou.
 
Franziskus Seraphicus Gatter měl 8 dětí ze dvou manželství. Z prvního manželství s Helene Gröschel pocházel syn Josef Gatter (1854 - 1929), který dokázal v letech 1880 - 1890 zkonstruovat pumpy (čerpadla), pomocí kterých dopravoval tekoucí vodu do okolních vesnic, čímž si získal nejen věhlas, ale v jedné z vesnic měl dokonce stanout před soudem, neb byl obviněn z čarodějnictví, když dokázal čerpat vodu do kopců. Pumpy byly nezřídka poháněné vodními koly a podstatě se jednalo o první vodárny svého druhu. Josef Gatter vedle běžných zámečnických činností vyráběl pro celé široké okolí různé zemědělské stroje, zařízení mlýnů i vodáren a dokonce i ruční hasičské stříkačky pro místní hasičský sbor. Za své kvalitní výrobky obdržel dokonce v roce 1890 na průmyslové, zemědělské a lesnické výstavě v České Lípě nejvyšší ocenění.
 
Josef Gatter měl s manželkou Marie Eiselt opět početnou rodinu čítající 8 dětí, a jako prvorozený syn přišel roku 1896 na svět Wilibald Gustav Gatter (1896 - 1973), náš budoucí zákupský automobilový konstruktér, který měl jednou živnost po svém otci převzít.
 
Jak vidno, rodina Gatter nebyly jen automobily, ale v průběhu let se z této rodiny etablovali slavní sochaři, technici a posléze také konstruktéři. A co víc, rodina pocházela z oblasti dnes již neexistujících vesnic a je připomínkou, kdo všechno zde v těchto dnes nehostinných pustých končinách žil, kdo všechno odsud pocházel.
 
V dalším článku si řekneme profesní dráhu Wilibalda Gustava Gattera, jako automobilového konstruktéra a původce několika patentů v tomto oboru.

Kontakt

Lenka Špačková Březinova 72/5
Mimoň
CZ - 471 24
+420 724 522 279 lenka.fogl@seznam.cz