Spolek, který se zabýval historií Mimoně a jejího okolí, byl založen v roce 2004 pod názvem Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí, z iniciativy patriota a rodáka z Mimoně pana Osvalda Honse, který se zároveň stal prvním předsedou Spolku.

Náplní našeho spolku byly pravidelné akce - Velikonoční vycházka po Mimoni, Svatodušní vycházka - tradičně v Hradčanech, každoroční posvícenské výstupy na Ralsko. Během času jsme zavedli setkávání rodáků a spolků v Náhlově, které jsme nazvali Oslavy Horních Vsí, k tomu se přidalo i Betlémské světlo. A protože jsme měli v názvu slovo „okolí“, začali jsme s vyjížďkami do bývalého Vojenského výcvikového prostoru, po stopách zaniklých obcí, kdy vyrážíme do určité dané lokality. Většinou nám je průvodcem člověk, který se v místě narodil nebo má k navštívenému místu velice blízký vztah.
 
Začali jsme také vydávat interní Zpravodaj, který se časem přejmenoval na Občasník. Ten vycházel 6x ročně, s přílohou o zaniklých obcích, kterou zpracovával pan Osvald Hons. Vystřídalo se několik členů redakční rady, kteří byli ve vydávání nápomocni.
V r. 2008 se předsedkyní Společenství stala paní Lenka Špačková, a p. Hons se stal čestným předsedou. Za 10 let trvání měl spolek kolem 50 členů, z nichž asi polovina byla aktivních a zapojovala se do akcí spolku.
 
Také jsme na pozvání německých rodáků navštívili dvakrát německé město Ingolstadt, kde můžete vidět Muzeum Mimoně a Prachatic. Naši zástupci byli na návštěvě hraběnky Hartigové v rakouském Salzburgu, potomku rodu Hartigů, jimž patřilo panství v Mimoni a okolí.
 
Navázali jsme také významnou spolupráci s Muzeem vystěhovalectví do Brazílie v Náhlově, které vede Ing. Petr Polakovič, který je zároveň i naším členem.
Členové spolku se zabývají různými aktivitami: někdo sbírá dokumenty o Mimoni nebo staré pohlednice, někdo mapuje okolí a historii zaniklých obcí, další je průvodcem v areálu Božího hrobu (který je kopií Božího hrobu v Jeruzalémě), ale i dobrovolným průvodcem po Mimoni. Pořádáme, nejenom pro členy spolku, ale i širokou veřejnost, přednášky s promítáním. Jsme nápomocni při akcích konaných městem, dáváme podněty městu na propagaci významných rodáků, také spolupracujeme při vzniku knih o Mimoni.
 
V roce 2014 jsme chtěli důstojně oslavit, a tím také završit, 10 let trvání spolku. Bohužel, neshody se zakládajícím členem spolku měly za následek jeho roztržení. Zůstalo zdravé jádro, které začíná další desetiletí s novým názvem Spolek historie Mimoňska.
Protože došlo k přeřazení registrovaných spolků z ministerstva a byla nutná nová registrace na kraji, požádali jsme zároveň o změnu a zkrácení názvu, který se těžko pamatoval a tak od prosince 2014 nese náš spolek nový název - Spolek historie Mimoňska - a tradiční akce budeme pořádat stále.
 
V roce 2015 jsme připravili v městském muzeu výstavu s názvem Poklady nejenom z půdy, kde byly vystaveny artefakty, které mají vztah k Mimoni a mimoňským obyvatelům.
V roce 2018 započala předsedkyně Spolku, paní Lenka Špačková, prezentaci úplně nové akce, “Setkávání retro - kočárků a jízdních kol” u nás v Mimoni.
 
http://www.historiemimone.cz/
https://www.facebook.com/spolekhistoriemimonska
 
Lenka Špačková
předsedkyně
 
Spolek historie Mimoňska
Březinova 72/V, 472 24 MIMOŇ
email: lenka.fogl@seznam.cz,
www.historiemimone.cz

 

 

 

 

Čenové Spolku historie Mimoňska:

 
Čestní členové
Hans Ludwig Richter Karl Reichl (zesnulý)
Heinrich Blobner Joachim Richter
Vojtěch Zadák  

 

Představenstvo Spolku historie Mimoňska
Lenka Špačková předsedkyně
Blažena Suchomelová pokladní
Jaroslav Dvořák člen představenstva
Karel Bidlo člen představenstva
Ing. Jiří Šťastný člen představenstva

 

Členská základna
Marie Antošová Karel Peterka Miroslav Králík
Ing. Petr Polakovič Miroslav Starý Josef Malínský
Lenka Novotná Obžerová Blanka Monika Janecká
Lenka Jůvová Roland Berauer Kurt Pobuda
Alena Hynková p. Schwarz Pražáková Milada
Eva Laurynová Jana Hampejsová  
Mgr. Šárka Krousová Radovan Kříž  
Viktor Tomek Jana Oswaldová  
Mařík Rudolf Mayer Jaromír  
Havlíková jana Kafková Kristina  
     
     

 

Kontakt

Lenka Špačková Březinova 72/5
Mimoň
CZ - 471 24
+420 724 522 279 lenka.fogl@seznam.cz