Výpis článků 2013

10.01.2014 20:52
Všechno je jinak. Tak by se dalo nazvat pojmenování lokalit v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Dlouho jsem to nechápal, dlouho jsem zmateným lidem zajímajícím se o tuto lokalitu vysvětloval, že to je jinak. Až jsem po létech napsal panu Bilickému , který mi vše ochotně a dopodrobna...
05.01.2014 16:19
Pan ing. Polakovič, předseda Sdružení Náhlov, ho přivezl v sobotu ve 13 hodin do kapličky a do muzea vystěhovalectví do Brazílie. Společně se Společenstvím historie Mimoně a okolí tak bylo zahájeno již čtvrté setkání s Betlémským světlem. Když se muzeum zaplnilo příchozími, předsedkyně...
20.12.2013 21:44
Schůzku zahájila předsedkyně spolku Lenka Špačková, zhodnotila konané akce od minulého setkání jako vydařené, informovala, že námi uvažované vysazení stromu k 10. výročí založení spolku ve městě není tak jednoduché, že vyžaduje povolení odboru životního prostředí. Řešilo se i vytvoření...
21.11.2013 14:49
  9.10. v 10 hodin jsme se sešli za krásného počasí na naší základně v Náhlově. Po přivítání účastníků nás pan Petr Polakovič seznámil s plánem dnešní vycházky - Hartigovy statky - Medný, Ostroh a Chrastná. První dva jmenované jsme už dříve navštívili, ale té dnešní akce se zúčastnili...
17.11.2013 20:25
Počasí v sobotu 12. října ráno posvícenskému výstupu nepřálo. Asi z toho důvodu jsme se na místě bývalé sochy sv. Donáta ve vranovské  aleji sešli pouze čtyři. Ve Vranově se k nám přidalo ještě pět pochodníků, mimoňská skupina celkem tedy devět lidí a tři psi. Cestou se počasí...
08.11.2013 13:09
Tak jako každý první čtvrtek v měsíci, tak i tento jsme se sešli na pravidelné schůzce. Protože bylo připomínáno, že se nedělají zápisy z našich setkání , tak toto můžeme vzít jako takový nezávislý zápis. Sice nevím, zda objektivní ale jak to vidím  já. Tím také netvrdím, že všichni...
16.10.2013 22:41
V neděli 22. 9. 2013 se konala 1. Festa Brazileira v muzeu vystěhovalectví do Brazílie v Náhlově. Této akce se zúčastnilo také několik členů spolku historie Mimoně a okolí , kteří s muzeem spolupracují a využívají ho k setkávání rodáků, potomků obyvatel zaniklých vesnic a...
04.10.2013 12:37
Letošní v pořadí již sedmá schůzka první po prázdninách se nesla ve stínu naší největší akce, tj. Oslav Horních vsí v Náhlově, ale zdaleka nepřišli všichni. kdo by k tomuto, či jinému tématu týkajícího se činnosti Spolku chtěli, či měli něco říci. Bohužel. Jak vidno i z ankety, průběh tohoho...
16.09.2013 13:02
Tak a máme již pátý ročník oslav za sebou. Tentokrát jsme se snažili vyladit program do dokonalosti, naplánované body, časy začátků jednotlivých bodů programu, kdo se bude o co starat, no prostě vypilované do detailů. Předcházelo několik organizačních setkání. V sobotu nám počasí přálo,...
06.09.2013 12:30
Uběhl měsíc a Společenství historie Mimoně a okolí opět pořádalo v sobotu 13.7. vycházku po zaniklých vesnicích. Tentokrát to byla Jezová a Kuřívody. Sešli jsme se v 9 hodin v kulturním centru Ralska – v Kuřívodech. Již tradičně se této akce, tak jako jiných vycházek po...
1 | 2 >>

UPOZORNĚNÍ

Veškeré pozvánky na naše akce najdete zde na našem spolkovém webu, nebo je zasíláme mailem, či SMS zprávou.

 

K odběru pozvánek na naše spolkové akce se můžete přihlásit pomocí našeho kontaktního formuláře, stejný formulář použijte také při případném odhlášení z odběru.

 

Spolek historie Mimoňska se schází pravidelně každý první čtvrtek v měsíci, mimo července a srpna, kdy se schůzky nekonají. V prosinci může být termín pravidelné spolkové schůzky posunutý a sloučený s akcí Betlémské světlo, kterou pravidelně pořádáme v Náhlově.

Administrace webu:

info@historiemimone.cz

Autorem článků se signaturou ( - web - ) je webová administrace.

Kontakt

Lenka Špačková Březinova 72/5
Mimoň
CZ - 471 24
+420 724 522 279 lenka.fogl@seznam.cz