Webová spolupráce

02.05.2013 20:49

 

Na Valné hromadě byla mimo jiné nastíněna možnost spolupráce s weby zabývajících se podobnou tématikou, jako Sdružení historie Mimoně, Ralska a okolí. A to konkrétně s městem Ralsko, jehož zástupce na Valné hromadě pan Ing. Králík možnou spolupráci do budoucna posvětil. Byl navázán kontakt se správcem webu a první vlaštovka v podobě přednášky o historii těžby uranu na Českolipsku proběhla již v měsící dubnu. A protože Sdružení historie Mimoně, Ralska a okolí (SHMRO) již spolupracuje se spřízněnými weby viz Sdružení Náhlov, vznikla myšlenka webového projektu - tj. propojení webů SHMRO, Města Ralska a Sdružení Náhlov. A to nejen formou odkazů, která ve své podstatě již existuje, ale i formou výměny a uveřejňování pozvánek na akce, které jednotlivá sdružení, spolky a města pořádají. A tím docílit větší informovanosti a výběru pro členy, či případné zájemce z řad veřejnosti.

Článek, který jsem pro tento účel vytvořil je snahou podat ucelené informace o tomto projektu.

- Jaromír Mayer -

Přečíst článek o propojení webů SHMRO, Ralska, Sdružení Náhlov

UPOZORNĚNÍ

Veškeré pozvánky na naše akce najdete zde na našem spolkovém webu, nebo je zasíláme mailem, či SMS zprávou.

 

K odběru pozvánek na naše spolkové akce se můžete přihlásit pomocí našeho kontaktního formuláře, stejný formulář použijte také při případném odhlášení z odběru.

 

Spolek historie Mimoňska se schází pravidelně každý první čtvrtek v měsíci, mimo července a srpna, kdy se schůzky nekonají. V prosinci může být termín pravidelné spolkové schůzky posunutý a sloučený s akcí Betlémské světlo, kterou pravidelně pořádáme v Náhlově.

Administrace webu:

info@historiemimone.cz

Autorem článků se signaturou ( - web - ) je webová administrace.

Kontakt

Lenka Špačková Březinova 72/5
Mimoň
CZ - 471 24
+420 724 522 279 lenka.fogl@seznam.cz