Další z vycházek po zaniklých obcích, tentokrát Jabloneček, Chlum, Prosička

02.06.2013 19:54

Dne 18. května 2013 se sešlo 28 účastníků v Náhlově v Muzeu vystěhovalectví do Brazílie. Po přivítání se ujal slova pan Jaroslav Dvořák a provedl nás historií vesnic Jabloneček, Chlum a Prosicko od jejich založení po současnost. Sešlo se mnoho pamětníků, kteří přispěli do diskuze, mezi nimi i 94letý pan Lauryn z Ptýrova, který pochází z Palohlav, ale zná i Jabloneček. Když ustal déšť, vyjeli jsme do prostoru, do nádherně rozkvetlé přírody. Jelo se z Náhlova přes Křídu a Kracmanov. Zkontrolovali jsme dosud zachovanou německou a českou školu, procházkou jsme došli na Chlum, kde je dnes situována obrovská fotovoltaická elektrárna, která svou lesklou plochou za slunečného dne při pohledu z hora připomíná hladinu jezera. Zvláštní pohled v této panenské přírodě. Zdatnější se vydali až na Prosičku, kde se dodnes bohužel nic nedochovalo. Odměnou nám byli příběhy pamětníků, úžasné oku lahodící pohledy na přírodu. Myslím, že je důležité setkávat se za účelem připomenutí historie našeho okolí, a proto nabízím pozvání na další vycházku pořádanou naším sdružením, která se uskuteční v červnu. Sledujte naše webové stránky www.historiemimone.cz

Děkuje a za všechny se těší na shledanou 

- Blažena Suchomelová -

 

UPOZORNĚNÍ

Veškeré pozvánky na naše akce najdete zde na našem spolkovém webu, nebo je zasíláme mailem, či SMS zprávou.

 

K odběru pozvánek na naše spolkové akce se můžete přihlásit pomocí našeho kontaktního formuláře, stejný formulář použijte také při případném odhlášení z odběru.

 

Spolek historie Mimoňska se schází pravidelně každý první čtvrtek v měsíci, mimo července a srpna, kdy se schůzky nekonají. V prosinci může být termín pravidelné spolkové schůzky posunutý a sloučený s akcí Betlémské světlo, kterou pravidelně pořádáme v Náhlově.

Administrace webu:

info@historiemimone.cz

Autorem článků se signaturou ( - web - ) je webová administrace.

Kontakt

Lenka Špačková Březinova 72/5
Mimoň
CZ - 471 24
+420 724 522 279 lenka.fogl@seznam.cz